Våra tjänster

Nyproduktion, reparation,
ombyggnad och tillbyggnad

Med vår långa erfarenhet och kompetens genomför vi de flesta typer av uppdrag i olika storleksklasser – alltifrån nyproduktion av flerbostadshus, affärer och industrier till så kallade ROT-projekt (Reparation-, om och tillbyggnad). I ROT-projekten ingår bland annat tak- och fasadrenoveringar, fönsterbyten, badrumsrenoveringar, markarbeten, el, vvs och ventilationsåtgärder.

Bo kvar medan vi jobbar

Vår specialitet är ombyggnader och reparationer (badrumsrenoveringar, stambyten, fönsterbyten etc) där hyresgästerna bor kvar under arbetet. De får också löpande information om kritiska arbetsmoment, utförandetider, färdigställandetider etc. Konceptet har fungerat mycket bra och har lett till ökad förståelse mellan parterna. Det sparar både pengar och besvär och det har dessutom visat sig vara mycket uppskattat av både de boende och av fastighetsägarna.

Vår största marknad är kommunala och privata fastighetsbolag, bostadsrättsföreningar, industriföretag samt kontors- och affärsinnehavare.

5 skäl att välja Byggarna!
– Personligt
– Lång erfarenhet
– Unikt kvarboendekoncept
– Tids- och kostnadseffektivt
– En kontakt in