Rörmokarna

Det mesta inom VVS

Vi är Rörmokarna – ett ungt företag men med många års samlad kompetens. Vi siktar på att bli störst och bäst i Dalarna och vi är på god väg. Vi utför det mesta inom VVS, både nyinstallation och renoveringar. Vi utför också svetsjobb samt arbeten med värmepumpar och pannor.

Företaget startades 2016 av Mikael Lusth och drivs av Niklas Sandin och Mats Andersson och har på kort tid vuxit till ett av de större VVS-företagen i Dalarna. I huvudsak utför Rörmokarna renovering, om och tillbyggnad av flerbostadshus. Men företaget ingår även i flera nybyggnadsprojekt.

Under de första två åren har Rörmokarna utfört närmare 130 jobb varav 19 är större byggen. Bland annat har vi varit med i renoveringen av hyreshus på Tjärna Ängar i Borlänge åt det kommunala bostadsföretaget Tunabyggen AB. I Falun har Rörmokarna genomfört omfattande uppdrag åt det kommunala bolaget Kopparstaden AB.

Vi ingår även i byggprojekt för näringslivet, som byggnation av industrifastigheter och kontor. Bland annat har vi utfört byggen åt företaget CTEK i Vikmanshyttan. Rörmokarna utför även arbeten åt privata hushåll, både nybyggen och service.

En populär arbetsplats

I dag (december 2017) har företaget 16 rörmokare anställda. Vårt engagemang, trevliga stämning och samarbetsvilja har gjort oss till en arbetsplats dit man gärna söker sig. Därför har vi kunnat rekrytera så många på så kort tid, trots att det är högtryck i branschen och att många företag upplever det svårt att få tag på rätt kompetens.

För att säkerställa även framtida kompetensbehov är vi måna om att ha goda relationer till länets gymnasieskolor med bygginriktning. Vi sitter med i programråd för gymnasieskolans byggutbildning och vi erbjuder lärlingsplatser både för ungdomar och vuxna.

All kompetens samlad under ett tak

Den stora fördelen med att anlita Rörmokarna är den omfattande kompetensen som finns inom koncernen Mikael Lust AB. Här har vi all tänkbar byggkompetens under ett och samma tak, som snickare, golvläggare, håltagare, mattläggare, plattsättare, betonggjutning med mera. Alla jobbar väldigt nära varandra och samordningen blir väldigt smidig, med god kommunikation med alla inblandade parter.

Vår verksamhet präglas av effektivitet och utmärks av beprövade arbetsmetoder och välkänd teknologi. Vi använder sunda och miljöanpassade material och produkter. Vi är auktoriserade och certifierade inom säkert vatten och heta arbeten och våra medarbetare är i huvudsak mycket meriterade från tidigare välkända arbetsgivare.

Rörmokarna i Falun AB

Sturegatan 6
791 51 FALUN
Tel: 023-273 10
info@rormakarna.eu
byggarna.com/rormokarna

Organisationsnummer: 556780-9347

Mats Andersson, Arbetsledare, Rörmokarna