Referenser

Våra byggen och våra kunder

Ombyggnation 2016-01-16

Ångbryggeriet, lägenheter med gym, relax och bastu

Ombyggnation av 6 st lägenheter samt allmänt gym, relax och bastu.
Lägernheterna har sålts som bostadsrätter.

Beställare: BRF Ångbryggeriet
Utförare: Byggarna
Platschef: Emil Montin
Ordevärde: ca 10 miljoner
Beräknas klart: Vintern 2017

Ombyggnation 2017-10-05

Uppfräschning medan hyresgästerna bor kvar

Vi bygger om på Verkstadsvägen i Falun med takhöjning, uppdatering av ventilation, nytt fläktrum och ny ventilation i lägenheter.

Beställare: Kopparstaden AB
Utförare: Byggarna
Platschef: Henrik Olsson
Ordevärde: ca 7,5 miljoner
Beräknas klart: Våren 2018

Renovering 2017-04-27

Fasadrenovering

Vi utför putsning och ommålning av fasader på Svärdsjögatan i Falun.

Beställare: Kopparstaden AB
Utförare: Byggarna
Platschef: Henrik Olsson
Ordevärde: ca 7,2 miljoner
Beräknas klart: Hösten 2017

"Engagerade och tar stort ansvar"

En omfattande entreprenad kan vara besvärlig när man låter hyresgästerna bo kvar men Byggarna har hanterat det mycket bra – informationen har varit klar, tydlig och i god tid.
De boende var väldigt nöjda med hur de blev bemötta av Byggarna, vilket också stämmer överens med min egen uppfattning.

Hela entreprenaden har i princip följt tidsplanen utan avvikelser. Som vid alla projekt dyker det upp överraskningar, men Byggarna har tillsammans med sina underentreprenörer varit väldigt snabba med att hitta lösningar. Vid förändringar har Byggarna lämnat fasta priser som de varit noga med att hålla.

Byggarna är mycket engagerade och tar stort ansvar. De är också flitiga med att komma med förslag på förbättringar. Det samlade omdömet är väldigt högt både från beställaren och från de boende.

Per Leidevall, Projektledare, HSB

"Från tak till fasader"

Kopparstaden AB har de senaste åren upphandlat Byggarna för renovering av fastigheter. Allt ifrån takbyten till renovering av fasader. Vi är verkligen nöjda med de arbeten som Byggarna har utfört.

Leif Kajblad, Utvecklingschef, Kopparstaden AB

"Hög serviceanda"

Byggarna kännetecknas i sitt arbete av högserviceanda och kundfokus. Arbetena bedrivs av väldigt yrkeskunniga hantverkare. Företaget har en genomarbetad miljö- och kvalitetspolicy och uppfyller väl byggbranschens myndighetskrav. Vi kan med stort förtroende rekommendera Byggarna som en mycket bra samarbetspartner när det gäller de flesta typer av byggnadsarbeten.

Olle Fornaeus, Fastighetschef, Masmästaren Fastigheter

"De hittar alltid en lösning"

Under åren har jag arbetat med Byggarna i olika projekt. Jag upplever att de är genomgående glada och positiva personer. De agerar mycket bra och hänsynsfullt när det gäller hyresgästerna vilket är en av de viktigaste parametrarna i en stam- och badrumsrenovering. När det uppstår problem finner de alltid en lösning.
Vi har hela tiden en rak och ärlig kommunikation med varandra.

Mats Krüger, Byggprojektledare, Kopparstaden AB