Byggarna

Byggarna är ett av de ledande byggföretagen i Dalarna

Byggarna har över 20 års erfarenhet av byggbranschen och är ett företag som växer. Vårt mål är bli ett av de ledande byggföretagen i Dalarna. Våra ledord tydlighet, tillit och tillmötesgående hjälper oss att jobba på det sätt vi vill. Och vi märker att det lönar sig. Det är också viktigt för oss att vara en bra arbetsplats. Våra medarbetare trivs, det smittar av sig på alla runt omkring oss och gör att vi har låg sjukfrånvaro och liten personalomsättning. Byggarna har idag närmare 80 anställda.

Vi sätter kvalitet och miljö i första rummet och arbetar på ett sätt som gör det möjligt för hyresgäster och boende att bo kvar under tiden vi bygger om eller reparerar. Det sparar både pengar och besvär och det har dessutom visat sig vara mycket uppskattat av både de boende och av fastighetsägarna.

Hundraprocentigt engagemang

För att vi ska nå vårt mål om 100% nöjda kunder krävs ett personligt och hundraprocentigt engagemang från tjänstemän, hantverkare och underentreprenörer. Vi planerar alltid våra uppdrag noga. Genom att alltid ge detaljerad information om våra uppdraget till alla som berörs undviker vi störningar och säkerställer att både offererade priser och utlovade tidsramar hålls.

Några exempel ur vår kvalitetspolicy;

  • Ha noll fel vid efterbesiktning.
  • Överlämna objektet i tid till Beställaren.
  • Ha snygga och prydliga arbetsplatser.
  • Se till att material är väl skyddat.

Miljö och hållbarhet

Vår miljö är viktig för oss. Det betyder bland annat att vi hushåller med naturresurser, arbetar enligt kretsloppsprincipen och i största möjliga utsträckning använda byggmaterial som påverkar naturresurserna så lite som möjligt. Allt för att uppnå en långsiktigt hållbar utveckling. Vi arbetar med QiM Kvalitets- och Miljöbyrå som stöd för dokumentation inom områdena kvalitet, miljö och arbetsmiljö.

Nästan allt inom byggbranschen

Vår långa erfarenhet och kompetens gör att vi klarar de allra flesta typer av uppdrag i olika storleksklasser – alltifrån nyproduktion av flerbostadshus, affärer, industrier till så kallade ROT-projekt (Reparation-, Om och Tillbyggnad). I ROT-projekten ingår bland annat tak- och fasadrenoveringar, fönsterbyten, badrumsrenoveringar, markarbeten, el, vvs och ventilationsåtgärder.

Bo kvar medan vi bygger om

Vid omfattade ROT-entreprenader arbetar vi på ett sätt som gör det möjligt för hyresgästerna att bor kvar under tiden. De får också löpande information om kritiska arbetsmoment, utförandetider, färdigställandetider etc. Konceptet har fungerat mycket bra och har lett till ökad förståelse mellan parterna. För oss är det ett bevis på att framgångsrika byggentreprenader lika mycket handlar om mjukvara som hårdvara.

Att motsvara förväntningarna

Omsorgen om kunden och kundens kunder är en av våra stora styrkor som även tar sig andra uttryck. För oss är det till exempel en självklarhet att lämna tydliga offerter utan en massa reservationer och undantag. Som kund har du rätt att veta vad det kostar att anlita oss för ett uppdrag. När du får en offert från oss tror vi att både informationen och priset är till belåtenhet.

Utveckling

Vår verksamhet ska vara i ständig utveckling och förbättring. Med vår kvalitetspolicy och vår ISO-certifiering som stöd kommer vi att kontinuerligt att fortsätta utveckla verksamheten för att möta våra kunders krav på professionalism och engagemang. Vårt mål är att bli ett av de ledande byggföretagen i regionen.

BB_1920x1080_b_02