Målarna

Kvalitetsstämpeln från Dalarna

Vi är unga och nyfikna som företag men vår branscherfarenhet är lång. Vi vet vad kunderna kräver, både vad gäller utförande och bemötande. Det var därför vi startade Målarna i Falun. Vi fick en flygande start med full beläggning direkt. Tillväxten har fortsatt och nu siktar vi på att bli ett av de ledande måleri- och golvläggningsföretagen i Dalarna. Vi har idag närmare 50 anställda. Målning och golvläggning är två moment som ofta kräver mycket samordning i ett bygge eller en renovering. Vi kan tillhandahålla detta från en och samma entreprenör vilket framför allt underlättar för dig som kund.

Enkelt och bekvämt

Vi vill att ni i största möjliga mån ska kunna bo kvar eller låta er verksamhet fortsätta utan avbrott vid en renovering. Vi har därför utvecklat ett arbetssätt som underlättar det under våra målningar eller golvläggningar.

Helhetsansvar – vårt signum

Vi står för samordning och dialog med alla inblandade. Du som beställare ska inte behöva tänka så mycket på detaljerna kring arbetet. Det tar vi hand om genom våra välutvecklade rutiner. Kombinationen golvläggning och målning gör att vi kan samordna moment som ofta är tidskrävande när olika entreprenörer är inblandade. Vi utför även läggning och slipning av parkettgolv. Allt arbete utförs enligt ett väl utarbetat kvalitets- och miljöledningssystem.

Vi månar om en god relation med dig som beställare och vill att du ska känna dig helt trygg i våra händer.

Målarna i Falun AB

Sturegatan 6
791 51 FALUN
Tel: 023-130 80
info@malarna.eu
byggarna.com/malarna

Organisationsnummer: 556784-9319

Lars-Ingvar Larsson, Arbetsledare, Målarna

Tomas Svensson, Arbetsledare, Målarna

Ronny Berg, Platschef, Golvläggarna

Krikor Khyomijian, Lageransvarig, Golvläggarna