Byggarna tilldelas att renovera flerbostadshus, Bjursåsvägen 14, 16, 18.

BB_590x332_18

2018-03-26

Kopparstaden AB har tilldelat Byggarna att i 3 st flerbostadshus installera ny till- och frånluftsventilation, renovera samtliga 30 st badrum genom att byta alla stammar och helkakla badrummen, dränera om runt husen, riva alla skorstenar, ny el i husen mm. Hyresgäster bor kvar under renoveringstiden. Entreprenadsumma ca 20 mkr. Byggtid april 2018 – april 2019

close-link