Fortsättning för Byggarna vid Verkstadsvägen 28 & 30, Falun.

verkstadsvägen30

2018-03-17

Kopparstaden AB beställer fortsättning av arbetena med att bygga nya sadeltak på 2 st. huskroppar, installera ny till- och frånluftventilation i 51 st. lägenheter, dränera om kring husen mm. Tidigare har Byggarna utfört dessa åtgärder i 3 st. hus lika denna order och då med lyckat resultat. Samtliga hyresgäster bor kvar under byggtiden då Byggarna använder sitt unika kvarboendekoncept. Entreprenadsumma ca 15 mkr. Entreprenadtid april 2018 – december 2018.

 

 

close-link